Документи и изисквания за сключване на църковен брак

За разлика от всички други тайнства на православната църкава, които се извършват над вярващите поединично, бракът се извършва едновременно над двама души. Това предполага, че и двамата пристъпват с еднакво съзнание, с еднаква нагласа, с еднакво желание.

Важно условие, предшестващо християнския брак, е и двамата да са кръстени, което значи да са християни. И още нещо - да са вярващи. Свързаните в името на Бога и пред Бога могат успешно да изпълнят трите основни цели на християнския брак: взаимно подпомагане в нравственото усъвършенстване и в духовното извисяване; благословено раждане на деца като плод от взаимната любов; възпитаване в християнски дух на родените от християнския брак деца.

Ритуалът включва: възлагане венци върху главите на младоженците и трикратно тържествено благославяне на техния брачен съюз от свещенослужителя с произнасяне на кратка, но съдържателна молитва към Бога, която гласи: ''Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай!'' Според учението на Църквата по време на тези свещенодействия сам Бог невидимо благославя встъпващите в брак младоженци и те стават едно, като се съединяват за цял живот.

Целият външен ритуал при църковния брак има дълбоко символично значение. Той показва висотата на християнския брак и важността на съпружеските задължения. Така например:

 • запалените свещи, които младоженците държат в ръце, символизират важността на извършваното тайнство и духовно-благодатната светлина, която се получава при това тайнство;
 • венците също са знак за висотата на това свещенодействие и за благодатта, която се дава при него;
 • пръстените, които като кръгли нямат начало и край, символизират безкрайната Божия любов, която също няма начало и край;
 • вкусването на вино от една чаша показва, че от този момент съпрузите трябва да делят радости и скърби и винаги да си помагат взаимно в името на любовта;
 • обикалянето в средата на храма е израз на тяхната духовна радост и се възприема като доказателство за запазване целостта на техния брачен съюз и за твърдостта на обещанията, дадени пред Църквата за спазване през целия живот.

Когато християнинът знае съдържанието, смисъла и значението на църковния брак, той пристъпва към него с благоговейно чувство.

Документи и аксесоари, необходими за сключването на Църковен Брак

 • Акт за граждански брак.
 • Кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете
 • Декларация, подписана от брачущите се, че са източноправославни, че нямат помежду си родство, при което не се позволява църковен брак, и че не встъпват в пети брак.
 • Венчалните халки
 • 1 бр. Чаша
 • 2 бр. свещи и панделка (бяла) за младоженците
 • Погача, червено вино, мед и шоколадови бонбони
 • Поднос със сурово жито, бонбони и дребни монети

Родства, при които не се позволява църковен брак

 • Кръвно родство по права линия от всички степени.
 • Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително.
 • По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да земат сестра и брат.
 • По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

Степени на родство и тяхното изчисляване
"Родство по права и съребрена линия"

Чл. 46. (1) Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.

(2) Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

СТЕПЕНИ НА РОДСТВО

Чл. 47. (1) Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията.

(2) Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.

СВАТОВСТВО

Чл. 48. (1) Роднините на единия съпруг са роднини по сватовство както на другия съпруг, така и на неговите роднини.

(2) В линията и степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.

(3) Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се ъберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.

(4) Съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство във втора степен.

(5) Родството по сватовство има правно значение само в предвидените от закона случаи. "

Степените на родство може да изчислите по следния начин, родител - дете = 1 степен. Значи между дете и родителите ми има 1-а степен. Между детето и сестра му, например, има две степени. Една от детето до родителите и една от тях до сестрата -  общо две.

Какво означава двоеродие (сватовство). Например младоженецът има брат, а булката има сесрта.  В примерна ситуация братът и сестрата решават да сключат брак, но:

 • от младоженеца до неговите родители имаме една степен.
 • от булката до нейните родители една степен.

До тук - две степени.

 • от родителите на младоженеца до брат - една степен.
 • от родителите на булката до сестра й - една степен.

И тук - две степени. Когато съберем две и две стават четири.

Тоест това означава, че те не биха могли да сключат брак, тъй като по двоеродие (сватовство) не се разрешава сключването на такъв до трета степен включително и от четвърта в случайте, когато двама братя да вземат две сестри и брат и сестра вземат сестра и брат .

В кои дни не се разрешава сключване на Църковен Брак

 • През Великия пост – от Сирни заговезни до вторник на Светлата седмица.
 • През Богородични пости.
 • През Коледните пости – от Коледни заговезни до Въведение Богородично и от Игнажден до Богоявление.
 • Срещу неделя, срещу дванадесетте Господски и Богородични празници и срещу дните Отсичане главата на св. Иоан Кръстител и
 • Въздвижение на светия Кръст Господен (Кръстовден).

При изключителни случаи обаче може да стават венчавки с благословение на епархийския архиерей и във всички други забранени за ова дни освен през дните на Великия пост.

Св. Синод разрешава на енорийските свещеници при изключителен случай да извършват тайнството брак през дните от 26 декември до 4 януари, без да искат предварително разрешение от епархийския архиерей.