Ритуал: В църквата

Бракът е тайнство, в което младоженците пристъпват доброволно към бракосъчетание и обещават тържествено пред свещеника и Църквата да пазят съпружеската вярност. При самото тайнство, чрез благословение от свещеника, се дава свише божествена благодат.

Бракът е единственото тайнство, което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно цяло. Православната църква, като изхожда от човешките немощи и слабости позволява развод, но само при прелюбодеяние. 

Tайнството Брак

Tайнството Брак се състои от две части: Обручение и Венчание.

Обручение

Обручението се извършва в притвора на храма. Тук младоженците в лицето на свещенослужителя обещават пред Бога и кумовете заедно да носят скърбите и радостите в живота. Те държат в ръцете си големи запалени свещи, съединени с панделка (отново напомняне за единението им).

В знак на безкрайна обич между двамата свещеникът полага на десните им ръце халки (окръжността е символ на безкрайност). Следва размяната на халките, извършвана от кума или кумата. В някои църкви това прави свещеникът. Църквата благославя тъй да бъде безконечна обичта и разбирателството между двамата. При Венчанието бракът се благославя като неразделен съюз между двамата и се измолва Божията благодат.

Венчание

След като в притвора е свършено Обручението, при пеенето на "Слава Тебе Боже наш, слава Тебе", свещеникът повежда младоженците в централната част на храма. Тук в средата, където има полилей, е поставена маса, на която лежат Светото Евангелие, св. Кръст, два венеца (символизиращи царски корони),чаша с червено вино, пита и мед.

Свещенослужителят извършва тайнството, по време на което бракосъчетаващите се се държат хванати за двете си десници. В това време кумовете стоят зад тях със запалени свещи.

Тайнството Брак се извършва, като три пъти се произнася формулата "Венчава се Божият раб (името) с Божията рабиня (името) в името на Отца и Сина и Святаго Духа". Младоженците целуват венците и свещеникът ги полага на главите им. Кумът или кумата разменя венците кръстообразно три пъти. Певците пеят "Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай".

 

Младоженците отпиват от общата чаша червено вино — общо да поемат радости и скърби. Свещеникът им дава хляб и мед (да им е сладък животът като хляба и меда).

В края на бракосъчетанието, излизайки от храма, кумовете хвърлят над главите на младоженците (по стара традиция) жито, бонбони, стотинки, за да се множи челядта им и да е пълен с благодат новият им дом.

  • Запалените свещи, които младоженците държат в ръце, символизират духовно-благодатната светлина, която се получава по време на тайнството.
  •  Размяната на пръстените и вкусването на вино от една чаша показват, че от този момент съпрузите трябва заедно да делят радости и скърби и винаги да си помагат взаимно.
  • Обикалянето в средата на храма изразява тяхната духовна радост и свързаността им завинаги.

След приключване на ритуала, гостите тръгват към ресторанта, а младоженците е желателно да изчакат тяхното настаняване по местата в ресторанта. През това време, ако желаят могат да отидат на кафе.