По света: Сватбени обичаи в Румъния

Сватбените обичаи са свързани с второто важно събитие в живота на човека. Те се разделени на три основни части – предсватбени, същинска сватба и следсватбени обичаи.

Първия момент в предсватбения цикъл е искането на момата. Доверени лица или бащата на момъка отиват в къщата на момичето да разберат дали родителите и я дават. За да не бъдат посрамени ако получат отказ отиват на тъмно и го пазят в тайна. Ако получат съгласие момъкът отива с родителите си и роднини да поиска девойката като се договарят за зестрата и за датата на годежа. За румънския селянин годежа е половин сватба. Той става в дома на момата и е повод за много веселие с роднините.

Самата сватба започва много дни преди взимането на булката в четвъртък или петък. Първо е обредното пресяване на брашното от което се измесва хляба за сватбата. Съществени моменти в навечерието на сватбения ден са изработването на сватбеното знаме, изплитане на сватбени венец, обличане и сресване на булката и бръснене на младоженеца. Особено важен е момента на приготвяне на булката, по време на който нейните другарки пеят песни за края на безгрижния и живот и за трудния живот на омъжена жена. Същото е и при момъка. Младите се венчават в черква в неделя. След венчавката момъка отива да вземе булката от дома и. Негов другар рецитира стих с който убеждава родителите да я дадат. Раздялата на девойката с родителите е повод за пеене на скръбни мелодични песни, с които тя се сбогува с предишния живот. Посрещането в новия дом е съпроводено от ритуала на посрещане с хляб и сол от свекървата с пожелание за благоденствие на младото семейство. В дома на младите се прави трапеза. Важно място имат кумовете. Играят се хора, пеят се песни.

Приобщаването на булката в обществото на омъжените жени се прави с приготвяне на нова трапеза в понеделник. Истинското приемане на младото семейство става седмица след сватбата, когато се отива на гости в родителите на булката.