Венчанието

Църковният брак е тайнство, при което мъжът и жената пристъпват доброволно към него, обещавайки тържествено пред свещенослужителя и пред Църквата да пазят съпружеска вярност. За разлика от всички други тайнства на православната църква, които се извършват над вярващите поединично, Светото Венчание се извършва едновременно над двама души, за да ги превърне в едно цяло. За ритуала в църквата са необходими:

  • кръщелните свидетелства на младоженците
  • кръщелните свидетелства на кумовете
  • венчални халки
  • две обредни свещи, свързани с панделка
  • ритуална погача
  • купичка с мед
  • обредна чаша
  • червено вино